top of page

6 Kategoride;

1.ye 50.000TL

2.ye 30.000TL

3.ye 20.000TL

700.000 TL

Nakdi Ödül

Başarı hikayenizi başvurular adımından paylaşabilirsiniz.

Başarı Hikayesi Özel 

Kategorisi

Ticarileşme Özel 

Ödülü

Dereceye girenler arasında takip eden bir yıl içerisinde ticarileşecek projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

Önemli Tarihler

15 Ekim 2021

Yeni proje başvuruları için son tarih. Başvuru yapmak için tıklayınız.

15 Ekim 2021

Başarı hikayesi başvuruları için son gün. Başvuru yapmak için tıklayınız.

10 Kasım 2021

Finalist projelerin duyurulacağı tarih. 

27 Kasım 2021

Dijital platformda ödül jürisi sunumları ve ödül töreninin yapılacağı tarih. 

Başvurular sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Finalist Projeler

ETKİNLİK HAKKINDA

01 / Amaç

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 10. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır.

Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.      

10. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.  

02 / Etkinlik

Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.      

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 10. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.      

Etkinlik kapsamında, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir. 

Hedef Kitle

  • Akademisyenler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

  • Proje fikri olan girişimciler

  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

  • Girişimciler

  • Öğrenciler

03 / Yürütme Kurulu

Adil PELİSTER

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Necmi SADIKOĞLU

Yürütme Kurulu Başkanı

 

Ahmet Faik BİTLİS

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

 

Halit Süha TAŞPOLATOĞLU

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

 

İpek MÜSTECAPLIOĞLU

İKMİB Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Ahmet Fethi POLAT

İKMİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Orhan Mutlu TOPAL

İKMİB TİM Delegesi

Mehmet Ahmet ÜNLÜ

İKMİB İlaç ve Medikal Sektör Danışmanı

Aydın YILMAZ

İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU

Ar-Ge Proje Pazarı Akademik Danışman

Dr. Çetin KARAKAYA

Ar-Ge Proje Pazarı Proje Koordinatörü

Selin ÖZDEMİR KARAKOÇ

İKMİB Şube Şefi

M.Akif ORUÇ

İKMİB Uzman

Buğra UÇAL

İKMİB Uzman

Etkinlik Hakkında
Ödüller

ÖDÜLLER

KATEGORİLER

İlaç

Medikal


Boyalar ve Yapıştırıcılar


Plastik ve Kauçuk


Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri


Temel Kimyasallar

ÖDÜLLER

Her kategori için ayrı ayrı;

 

1. ‘lik Ödülü    50.000 TL


2. ‘lik Ödülü    30.000 TL


3. ‘lük Ödülü   20.000 TL

 

Özel Ödül : Dereceye girerek, takip eden bir yıl içerisinde ticarileşecek olan projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

 

*Daha önce başka bir yarışmadan ödül almış projelere tekrar ödül verilmez.

 

ETKİNLİK SONRASI

Etkinlik kapsamında yatırımcılara sunum yapmaya hak kazanan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri sürecinde aktif destek sağlanacaktır.

Bunlardan bazıları;

Yatırımcılar ile buluşturma,

Projelerin ar-ge merkezlerinde hayata geçirilmesi,

Sanayici eşleştirmeleri, vb.

*Projelerin, ödül töreni sonrasında pazar analizi yapılacaktır. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen projeler bu destekten yararlanacaktır. Hangi projeler için hangi imkanların kullanılacağı inisiyatifi Birlik' tedir. 

İKMİB-FONBULUCU İŞ BİRLİĞİ - 2021

Türkiye’de paya dayalı kitle fonlamasını hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu.com, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile Kimya Ar-Ge Proje Pazarı organizasyonu çerçevesinde önemli bir iş birliğine imza attı. İhracat potansiyeli yüksek projelerin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen iş birliği kapsamında, 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı finalistleri arasından seçilen girişimler www.fonbulucu.com’da paya dayalı kitle fonlamasına sunularak yatırımcılarla buluşturulacak.

 

logo_siyah.png
ReINVeS.jpeg
Finalistler

KATEGORİ FİNALİSTLERİ

İlan Tarihi:10 Kasım 2021  

İlaç Kategorisi 

*Kırmızı Tavuk Bitine (Dermanysus gallinae) Karşı Fungal Akarisit Metarhizium Anisopliae'nin Etkinliğinin Araştırılması

 

*Kimyasal Artık İçermeyen, Aktif Madde Oranı Yüksek Tıbbi Propolis Elde Edilmesi ve Saflaştırılması

 

*COVID-19 Tedavisinde Kullanılmak Üzere İnhale Antiviral İlaç Geliştirilmesi

 

*Biyoteknolojik Enzim İlaçlar için Lazer ile Aktivitesi İndüklenebilen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

 

*Ağızda Eriyebilen Doğal Protein Kaynaklı Yenilebilir Nanoşerit ve Üretim Yöntemi

*Diyabetik Hastalara Yönelik Doğal Gıda Katkı Malzemesi Üretimi

*Bitkisel Üretimi Gerçekleştirilen CBD Yağının İlaç/Kozmetik Sektörleri için Genetik Mühendisiliği Yöntemleriyle Mikroalg Tabanlı Üretiminin Gerçekleştirilmesi

Medikal Kategorisi 

*Yenidoğanlarda Microneedle Teknolojisiyle Sarılık Teşhisi

*Helicobacter Pylori Tanısında Antosiyanin İçerikli Yerli, Hızlı ve Hassas Üreaz Testi Geliştirilmesi

*Android Tabanlı Taşınabilir Akıllı Diyaliz Cihazı, Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre Üretimi

*Menisküs Yırtığı Hastalığını İyileştiren ve Yastık Görevi Gören Yeni Nesil Hibrit Doku Materyalinin Nanoteknoloji ile Üretimi

*Ortopedik Cerrahide Kemik Kırıklarının Tedavisi için Biyouyumlu ve Biyobozunur Fiber Bantların Geliştirilmesi

*Ağız, Diş ve Çene Cerrahisindeki Müdahaleler için Biyouyumlu Membran Üretimi

*Gıda Güvenliği Amacıyla Aflatoksin B1’e Karşı Aptamer Tabanlı ve Nanoyapılı Elektrokimyasal Biyosensörün Geliştirilmesi

*Inocap

Plastik ve Kauçuk Kategorisi 

*Gıdaları Sıcak Tutabilen Çevre Dostu Biyobozunur Ambalajlar

*Poliüretan Sektörü için İnovatif Düşük Vizkoziteli Sıvı Otokatalitik Reaktif Alev Geciktirici (OKRAG) Üretimi

*Halojen ve Toksik Madde İçermeyen Çevre Dostu Yanma Geciktirici Mezopor Yanma Geciktirici Uygulaması

 

*I-Black

 

*Fluoresans Kuantum Verimi Hesaplanmasında Kullanılan Referans Malzemelere Alternatif ‘Referans Filmlerin Üretimi’

 

*PET Şişe Atıklarından Poliester Sentezi ve Poliüretan Sistemlerde Ticari Olarak Kullanımı

 

*Yerli Kenevirden Doğada %100 Çözünebilen Ticari Gıda Ambalajı

Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi 

*Doğadan Esinlenilmiş Yapıştırıcıların Yaralar Üzerine Etkili Melissa Officinalis Kombinasyonu ile Ameliyatlara Dikişsiz Çözüm

*Gliserin Karbonat Akrilik Monomerler İçeren Polimerlerin Sentezi ve Bu Polimerlerden İzosiyanat İçermeyen Poliüretan Kaplamalarının Elde Edilmesi

*Grafen Takviyeli Kuru Film Yağlama Özelliğine Sahip Tek Komponentli Boya

*Biofilm Oluşturan Bakterilerin Tespitini Sağlayan Boyalar (Indikatörler)

*Selülozik Kumaşların Bitki ve Bitki Atıklarıyla Endüstriyel Ölçekte Boyanmasını Kolaylaştıracak Bir Yöntem Geliştirilmesi

*Grafen, Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür İçeren Yüksek Aşınma ve Korozyon Direncine Sahip Seramik Bazlı Metal Kaplama Boyası

Temel Kimyasallar Kategorisi 

*Üç Bileşenli Nanobatarya Hücresi

*Metil Selüloz’un Endüstriyel Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi

*Sürfaktan Modifiye Tek Kullanımlık ve Ucuz Bir Elektrokimyasal Fenol Sensörü

*Magic Effect

*Probiyotik Fermantasyonu ile Kozmetik ve Besin Takviyesi Hammaddesi (Hyalüronik Asit / Sodyum Hyaluronat) Üretimi

*Ortam Havasındaki Covid19 Tespit Kiti

 

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi 

*Deterjan Endüstrisinde Kullanılan Leke Çıkarıcı Enzimlerin Bitki Kaynaklı Yeşil GLDA ile Kombinasyonundan Sentezlenen Hibrit Nano Yapıların Deterjan Performansı Artırılmasında Kullanılması

 

*Kontrollü Biyoemilebilir, Diş Dokusu Onarıcı, Diş Eti Kanamalarını Durdurucu Diş Macunu

 

*İnvitro Koşullarda Ağız Mikrobiyotasına Zarar Vermeyen Patojenleri Yok Eden Florürsüz ve Postbiyotikli Diş Macunu

 

*Cilt Bakım Ürünleri için Chlorella Bazlı Organik Hammadde Üretimi

 

*Bio-Tab

 

*Yıkama Esnasında Ortaya Çıkan Mikrofiber ve Nanofiberlerin Doğaya Salınımını Azaltan Sıvı Çamaşır Deterjanı

*Nanopartikül Katkılı Yaşlanma Karşıtı Yüksek Katma Değerli Kozmetik Grubu Ürünlerin Üretilmesi

*24K Gold Altın Destekli Saç Dökülmesini Engelleyici Şampuan Üretimi

Dereceye Girenler

ÖDÜL ALAN PROJELER

TİCARİLEŞEN PROJELER

Ticarileşen Projeler