top of page

Başkanların Mesajları

6 Kategoride;

1.ye 50.000TL

2.ye 30.000TL

3.ye 20.000TL

700.000 TL

Nakdi Ödül

Başarı hikayenizi başvurular adımından paylaşabilirsiniz.

Başarı Hikayesi Özel 

Kategorisi

Ticarileşme Özel 

Ödülü

Dereceye girenler arasında takip eden bir yıl içerisinde ticarileşecek projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

Önemli Tarihler

9 Ekim 2020

Yeni proje başvuruları için son tarih. Başvuru yapmak için tıklayınız.

9 Ekim 2020

Başarı hikayesi başvuruları için son gün. Başvuru yapmak için tıklayınız.

30 Ekim 2020

Finalist projelerin duyurulacağı tarih. 

21 Kasım 2020

Ödül jürisi sunumları ve ödül töreninin yapılacağı tarih. 

Finalist projeler için tıklayınız...

Youtube Canlı Yayını 

21 Kasım 2020 Saat 17:00

Youtube.com/ikmibnews 

ÖDÜL TÖRENİ

ETKİNLİK HAKKINDA

01 / Amaç

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 9. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır.

Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.      

9. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.  

02 / Etkinlik

Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.      

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 9. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.      

Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir. 

Hedef Kitle

  • Akademisyenler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

  • Proje fikri olan girişimciler

  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

  • Girişimciler

  • Öğrenciler

03 / Yürütme Kurulu

Adil PELİSTER

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Tayfun DEMİR

İKMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üye

 

M. İmer ÖZER

İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

Necmi SADIKOĞLU

Yürütme Kurulu Başkanı

 

Ahmet Faik BİTLİS

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

 

Uğur ADIYAMAN

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

 

İpek MÜSTECAPLIOĞLU

İKMİB Denetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Orhan Mutlu TOPAL

İKMİB TİM Delegesi

 

Mehmet Ahmet ÜNLÜ

İKMİB İlaç ve Medikal Sektör Danışmanı

 

Coşkun KIRLIOĞLU

İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı

 

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞU

Ar-Ge Proje Pazarı Akademik Danışmanı

 

Dr. Çetin KARAKAYA

Ar-Ge Proje Pazarı Proje Koordinatörü

 

Aydın YILMAZ

İKMİB Şube Müdürü

 

Selin ÖZDEMİR KARAKOÇ

İKMİB Şube Şefi

 

M.Akif ORUÇ

İKMİB Uzman

 

Buğra UÇAL

İKMİB Proje Uzmanı

Etkinlik Hakkında
Ödüller

ÖDÜLLER

KATEGORİLER

İlaç

Medikal


Boyalar ve Yapıştırıcılar


Plastik ve Kauçuk


Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri


Temel Kimyasallar

ÖDÜLLER

Her kategori için ayrı ayrı;

 

1. ‘lik Ödülü    50.000 TL


2. ‘lik Ödülü    30.000 TL


3. ‘lük Ödülü   20.000 TL

 

Özel Ödül : Dereceye girerek, takip eden bir yıl içerisinde ticarileşecek olan projelere toplamda 100.000 TL para ödülü.

 

*Daha önce başka bir yarışmadan ödül almış projelere tekrar ödül verilmez.

 

ETKİNLİK SONRASI

Etkinlik kapsamında yatırımcılara sunum yapmaya hak kazanan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri sürecinde aktif destek sağlanacaktır.

Bunlardan bazıları;

Yatırımcılar ile buluşturma,

Projelerin ar-ge merkezlerinde hayata geçirilmesi,

Sanayici eşleştirmeleri,

*Projelerin, ödül töreni sonrasında pazar analizi yapılacaktır. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen projeler bu destekten yararlanacaktır. Hangi projeler için hangi imkanların kullanılacağı inisiyatifi Birlik' tedir. 

 

Finalistler

KATEGORİ FİNALİSTLERİ

İlaç 

1- Koronavirüse Karşı Etkinliği Yüksek Olan Favipiravir'in Stabil Oral Çözelti Formunun Dünya İlk Kez Geliştirilmesi

2- Oral Kandidiazis Tedavisinde Üçlü Kombinasyon Ağızda Jelleşen İn Sutu Jel Formülasyonu Geliştirilmesi

3- Enzim İçeren Şekil Hafızalı İlk Biyobozunur Stent İmplantın Geliştirilmesi: Lösemi Tedavisinde Yeni Alternatif

4- Hepatit B

5- Carbon Nano

6- 7,8-Sübstı̇tüe Morfı̇nyan Türü Yenı̇ Bı̇leşı̇klerı̇n Sentezı̇

Medikal

1- Yara Tedavisi için Örümcek ve İpek Böceği İpeği ile Geliştirilmiş Yara Örtüsü ve Jeli

2- Mikroküre Formunda Enjekte Edilebilir Doku İskelesi

3- Dental Kompozit Dolgular için Yerli BİS-GMA ve UDMA Polimerlerinin Üretimi

4- Enfeksiyon Hastalıklarının Erken Evrede ve Hızlı Tanısını Sağlayan Yenilikçi Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi

5- ID Kit

6- SELF-HEALTH:  Çevrimiçi Hasta Muayene ve Takip Sistemi

7- Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Tespitinde  Doğal İçerikli, Hızlı ve Hassas Kolorimetrik Tanı Testi Geliştirilmesi

Plastik ve Kauçuk

1- Balık Etinin Tazeliğini İzlemek için Akıllı Gıda Ambalaj Materyalleri

2- Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı

3- Atık/Hurda Kauçuklardan Siyah Boya ve Kauçuk Hammaddesi Üretimi

4- 3 Boyutlu Yazıcılarda Filament Olarak Kullanılabilecek Yüksek Mekanik Dayanım ve İletkenliğe Sahip Grafen/PLA Kompozitlerin Üretimi

5- Yanmazlık Özelliği İyileştirilmiş Bor Katkılı Poliüretan Üretimi

6- Plastik Atıklarının Biyoteknolojik Degredasyonu

Boyalar ve Yapıştırıcılar

 

1- Biyobozunur-Formaldehitsiz-Hotmelt Bebek ve Hasta Bezi Yapıştırıcısı Üretimi

2- Fotonik Teknolojiler için Organik Yarı İletken Tabanlı Işık Soğurucu, Yayıcı ve Dönüştürücü Malzemeler

3- Biyoesaslı Epoksi Sertleştiricilerin Sentezi ve Kaplama Uygulamaları

4- Isıya Dayanıklı Boyalarda Bor ve Silikon Sinerjisi

5-Selüloz Türevli Malzemelerden Yapıştırıcı Elde Edilmesi için Endüstriyel Bir Yöntemin Geliştirilmesi

6- Doğadan Esinlenilmiş Yapıştırıcıların Yaralar Üzerine Etkili Melissa Officinalis  Kombinasyonu ile Ameliyatlara Dikişsiz Çözüm

Temel Kimyasallar

 

1- Termo-Kimyasal-Mekanik Borlama ile Yüksek Sertlikte ve Aşınma Dirençli Yeni Nesil Kesme Bıçağı İmalatı

2- Yeni Nesil Bor/Grafen Nanokompozit Takviyeli Alkali Dirence Sahip Yapı Malzemesi Üretimi

3- Yeni Nesil Hibrit Araçlarda Kullanabilecek Yakıt Pilleri için Grafen Temelli Elektrokatalizörlerin Üretimi

4- Estetik Rekonstrüksiyon Uygulamaları için Mezoporöz-İşlevsel Gruplu-Nano Ham Madde Üretimi

5- Akışkan Genleşmeli Akıllı Güneş Takip Sistemi

6- Solar Sprey Dryer ile Temel Kimyasalların Üretimi (Mercek)

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri

 

1- Organik Kozmetikte Yerli ve Yenilikçi Dönem: Peyniraltı Suyudan Doğal Mucizevi Anti-Aging Krem

2- Yeni Nanobiyokatalitik Deterjan Katkı Maddesi

3- Kojylmethyl Dichlorobenzyl Piperazine İçeren Kozmetik Ürünlerin Niozom Formülasyonlarının Hazırlanması

4- Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi

5- Diş Protez Temizleyicisi ve Parlatıcısı Üretimi

6- Yeni Nesil Grafen Bazlı Toksik Etki Göstermeyen Saç Boyaları

7- Fizyolojik Moleküller ile Doğal Olarak Havanın Temizlenmesi

* 141 proje başvurusu için konusunda uzman akademisyen ve sanayicilerden oluşan geniş bir jüri tarafından toplam 823 adet değerlendirme yapılmıştır. Finalist proje listesi başarı sırasını yansıtmamaktadır. 2 kategoride 7 finalist proje olmasının sebebi son iki projenin aynı jüri puanına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

İletişim

ÖDÜL ALAN PROJELER

İLETİŞİM

Etkinlik Sekreteryası

Buğra UÇAL

bugra.ucal@ikmib.org.tr

Tel:  (212) 454-0990

Fax: (212( 454-0001

Tel:  (212) 454-0960

Fax: (212) 454-0001

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL 

MESAJINIZ

Aşağıdaki form aracılığı ile mesajınızı bize iletebilirsiniz.

Mesajınız gönderildi.

Mesajınız
bottom of page