top of page

ETKİNLİK HAKKINDA

01 / AMAÇ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ortaklığında 6. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında; akademisyenler, sanayiciler, girişimciler, müteşebbisler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer alacaktır.

Amaç, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışları da etkinliğin diğer amaçlarındandır.      

6. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon ile ilgilenen tüm kesimlerin faydalanacağı özel programlar organize edilmektedir. Siz de projenize maddi ve manevi destek bulmak, ülkemizde kimya sektöründe gerçekleşen örnek projeleri sergilemek ve sektördeki teknolojik gelişmeyi takip etmek için etkinliğimize katılmalısınız.

02 / ETKİNLİK

Ülkemizin daha hızlı kalkınabilmesi için ihracatımızın katma değerinin yükseltilmesi ile hammadde ve ara mal ithalatımızın azaltılması gerekliliği bugün herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu amaca ulaşabilmek için daha çok Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılması ve yapılan bilimsel çalışmaların da satılabilir yeni ürünlere dönüştürülebilmesi gereklidir.      

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara destek olmak için, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak üzere, 6. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.      

Etkinlik kapsamında, kimya ve malzeme sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşması, kalite ve standardın yükseltilmesi amacıyla yeni ürün ve üretim teknolojileri ile ilgili projeler üretecek yerli üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler, girişimciler, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlara açık bir ortam oluşturularak ilgili kesimlerin bir araya gelip, bu konuları karşılıklı görüşüp işbirliği oluşturmaları hedeflenmektedir. 

Hedef Kitle

  • Akademisyenler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri

  • Proje fikri olan girişimciler

  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)

  • Girişimciler

  • Öğrenciler

03 / KATILIM

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.  

01 / YÜRÜTME

Necmi SADIKOĞLU

Yürütme Kurulu Başkanı

İsmail Selçuk AKSOY

İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Faik BİTLİS

İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yasemin TAŞ

AKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Özcan Doğu KAYA

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan GÜRLEK

İKMİB TİM Delegesi

Abdullah Zekeriya ÇELİK

İKMİB TİM Delegesi

Pervin EJDER

İKMİB TİM Delegesi

Mehmet Ahmet ÜNLÜ

İKMİB İlaç ve Medikal Sektörü Danışmanı

Coşkun KIRLIOĞLU

İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU

Ar-Ge Proje Pazarı Akademik Danışmanı

Dr. Çetin KARAKAYA

Ar-Ge Proje Pazarı Proje Koordinatörü

Hüseyin CEYLAN

İKMİB Şube Yöneticisi

Burcu ŞENEL

AKMİB Şube Şefi

Selin ÖZDEMİR KARAKOÇ

İKMİB Şue Uzmanı

Bulut ŞAHAN

İKMİB Şube Uzmanı

Furkan AKALIN

İKMİB Şube Uzmanı

02 / DANIŞMA

Güncelleniyor...

03 / ÖDÜL

Güncelleniyor...

KURULLAR

Etkinlik Takvimi

 

31 Ekim 2016     - Proje son başvuru tarihi

14 Kasım 2016   - Proje sunum programı ilanı

26 Kasım 2016   - Proje sunumları ve ödül töreni

8-9-10 Aralık 2016 - İnovasyon Haftası katılımı

 

ÖDÜLLER

KATEGORİLER

İlaç ve Eczacılık Ürünleri


Boyalar ve Yapıştırıcılar


Plastik ve Kauçuk


Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri


Temel Kimyasallar

ÖDÜLLER

Her kategori için ayrı ayrı;

 

1. ‘lik Ödülü    15.000 TL


2. ‘lik Ödülü    10.000 TL


3. ‘lük Ödülü     5.000 TL

 

Toplam 100.000 TL Test, Analiz, Sertifika, protoip/pilot ölçekli üretim, ekipman, hammadde desteği.

Daha önce başka bir yarışmadan ödül almış projelere tekrar ödül verilmez.

 

ETKİNLİK SONRASI

Etkinlik kapsamında yatırımcılara sunum yapmaya hak kazanan girişimcilerin projelerini hayata geirmeleri sürecinde aktif destek sağlanacaktır.

Bunlardan bazıları;

Yatırımcılar ile buluşturma,

Projelerin ar-ge merkezlerinde hayata geçirilmesi,

Sanayici eşleştirmeleri,

Fuarlar,

Yurtdışı melek yatırımcı ağları ile buluşturma.

 

*Projelerin, ödül töreni sonrasında pazar analizi yapılacaktır. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen projeler bu destekten yararlanacaktır. Hangi projeler için hangi imkanların kullanılacağı inisiyatifi Birlik' tedir. 

İLETİŞİM

Tel: (212) 454-0979

Fax: (212) 454-0046

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL 

Etkinlik Sekreteryası

Bulut Güney ŞAHAN bulut.sahan@immib.org.tr

MESAJINIZ

Aşağıdaki form aracılığı ile mesajınızı bize iletebilirsiniz.

Mesajınız gönderildi.

Product
About
Featured
Contact
Demo

FİNALİSTLER

26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi' nde Ödül Jürisine sunum yapmaya hak kazanan 40 finalist proje, kategori bazında aşağıda yer almaktadır;

Temel Kimyasallar

1 Taşkın Öztürk "DERTAB"

2 Çınar Öncel "Ekonomik Bor Nitrür Nanotüp ve Katalizörünün Sentezi"

3 Hasan Arslanoğlu "Şlempe ve Cibreden Yavaş Salınımlı Potasyum-struvit Gübresi Üretimi İçin Bir Proses Geliştirilmesi"

4 Erkan Bahçe "Kayısı Çekirdeği Kabuğu Tozundan Diş Protez Temizleyicisi ve Parlatıcısı"

5 Ahmet Karadağ "Etkili Alev Geciktirici Fosfazen Esaslı İyonik Sıvılar"

6 Neşe Taşçi "Bisfenol-A (BPA) Sensörü"

7 Makbule Dene "Atık Pillerde Bulunan Değerli Metallerin Geri Dönüşümü-Yerli Prototip Üretimi"

8 Anıl Dinçer "Yüksek Dönüşümlü Metil Etil Keton (MEK) Üretim Prosesinin Geliştirilmesi"

9 Ahmet Kerem "Dörtkol Boeing ve Airbus'ta Kullanılan, PRF-680 C Standardına Göre İlk Yerli LPS Temizleyici Kimyasalın Üretilmesi"

10 Rumeysa Kaya "İlaç Sektöründe Kullanılan Paladyum'un Atıklardan Geri Kazanımı"

İlaç ve Eczacılık Ürünleri

1 Can Garipoğlu "Kıkırdak ve Belirli Dokuları Basabilen Biyo Yazıcı"

2 Burcu Mesut "Flurbiprofen’in Topikal Uygulamaya Yönelik Uygulama Bölgesinde Jelleşebilen Ağrı Kesici, Antienflamatuvar Etkili Sprey Dozaj Formunun Geliştirilmesi"

3 Ali Aydın "Preklinik Çalışmaları Başarıyla Tamamlanmış Faz Sıfır Adayı Yeni Bimetalik Siyanido Kompleksi: AN7"

4 Tolga Depci "Tıp ve Dişcilik Alanında Kemik Dolgu Maddesi Olarak Kullanılmak Üzere Biyokökenli (Denizkestanesi Kabuğu) Atıkdan Nano Whitlockite Sentezlenmesi"

5 Cevahir Altınkaynak "Tanı ve Tedavi Amaçlı Moleküllerin Eldesinde Kullanılan Yeni Formülasyonlu Proteolitik Malzeme Geliştirilmesi"

6 Halit Çetin "Sağlık Sektörü İçin Yeşil Bitkilerden Yapay İnsan Kanı Üretimi"

7 Özge Doğan "Zirkonyum Silikat Kumunun Saflaştırılmasıyla Elde Edilen Zirkonyanın Ağız ve Diş Sağlığı Sektöründe Kullanımı"

8 Merve Yaşar "Moleküler Baskılama Yöntemiyle Plastik Antikor Geliştirilmesi"

9 Baki Hazer "Omurga Ameliyatlarında Biyofilm Oluşumunu Engelleyen Titanyum Vidaların Kolay Üretimi"

10 Emir Baki Denkbaş "Akıllı Titanyum İmplantlar"

Boyalar ve Yapıştırıcılar

1 Cevahir Altınkaynak "Boyarmadde Giderim Performansı Yüksek Tekrar Kullanılabilir Biyomalzeme Üretimi"

2 Deniz Güneş "Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Boyalar için Polihedral Oligomerik Silseskuioksanların Endüstriyel Üretimi"

3 Deniz Yerleşti "Kendiliğinden Yanmazlık Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya/Vernik Formülasyonlarına Uygulanması"

4 Savaş Sönmezoğlu "Yeni Nesil Nano-Kompozit/Antibakteriyel Malzemelerin Sentezi"

5 Gizem Dikici "Mürekkep Püskürtmeli Baskı ( Ink-Jet Printing) Teknolojisi ile Portatif Gaz Sensörünün Geliştirilmesi"

6 Büşra Aksoy "Alev Direnci Artırılmış Boyaların Geliştirilmesi"

7 Çağlar Sivri "Tekstil ve İnşaat Uygulamaları için Isıl Düzenleme (Termoregüle) Fonksiyonu Olan Faz Değiştiren Akıllı Boyarmadde Geliştirilmesi-Phase Change Dyestuff"

Plastik ve Kauçuk

1 Süleyman Köytepe "Araba Lastiklerinin Korunması ve Ömrünün Uzatılması İçin Spreylenebilir Polimerik Kaplamaların Geliştirilmesi"

2 Selda Sezer "Oyuncak Üretimi için % 100 Doğal ve Toksik Olmayan Renkli Plastikler"

3 Erhan Kurtulmuş "Atık PET Kullanımıyla Isıl İletkenliği Düşük Yeni Kompozit Malzeme Üretimi"

4 Duygu Yılmaz "BIOLIVE( Prina - Zeytin çekirdeği atığından antimikrobiyal bioplastik üretimi)"

5 Erdem Mutlu "Karahindiba Çiçeğinden Endüstriyel Kullanıma Uygun Kauçuk Elde Edilmesi"

6 Ahmet Gürses "Çapraz Bağlı Polietilen-Organokil Nanokompozitlerinin Sentezi"

7 İshak Afşin Kariper "Akrilamid Türevli Gall Kompozit Polimerlerinin Üretimi"

Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri

1 Deren Öztürk "UV Kaynaklı Saç Dökülmelerinde Etkili Yenilikçi Güneş Kremi"

2 Deniz Güneş "Bitkisel Esaslı ve Yenilikçi Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi"

3 Hüseyin Şahin "Polieteramin Silikon (AB)n Kopolimer Sentezi ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanımı"

4 Çağlar SİVRİ "Organik Çözücü Yardımıyla Misvak Ağacının Odun Hamuru Liflerinden Çevre Dostu ve Terapötik Diş İpliği Üretimi-MisFlossWak"

5 Sevda Gökçe Yılmaz "Tedavi ve Cilt Bakımında Kullanılabilecek Farklı Özelliklere Sahip Manyetik Cilt Bakım Maskelerinin Üretilmesi"

6 Canan Gülmez "Deterjan Endüstrisine Yönelik Rekombinant Proteaz Üretimi"

DSC_7149
DSC_6964
DSC_7009
DSC_7151
DSC_6992
DSC_7152
DSC_6995
DSC_7150
DSC_6989
DSC_7004
DSC_6999
DSC_7000
DSC_7012
DSC_7027
DSC_7033
DSC_7043
DSC_7067
DSC_7073
DSC_7072
DSC_7078
DSC_7077
DSC_7076
DSC_7075
DSC_7074
DSC_7084
DSC_7083
DSC_7081
DSC_7080
DSC_7079
DSC_7089
DSC_7088
DSC_7087
DSC_7086
DSC_7085
DSC_7094
DSC_7093
DSC_7092
DSC_7091
DSC_7090
DSC_7101
DSC_7099
DSC_7098
DSC_7097
DSC_7095
DSC_7107
DSC_7106
DSC_7104
DSC_7103
DSC_7102
DSC_7112
DSC_7111
DSC_7110
DSC_7109
DSC_7108
DSC_7118
DSC_7117
DSC_7116
DSC_7115
DSC_7114
DSC_7113
DSC_7123
DSC_7122
DSC_7121
DSC_7120
DSC_7119
DSC_7129
DSC_7128
DSC_7127
DSC_7126
DSC_7125
DSC_7134
DSC_7133
DSC_7132
DSC_7130
DSC_7131
DSC_7141
DSC_7139
DSC_7138
DSC_7136
DSC_7135
DSC_7147
DSC_7145
DSC_7143
DSC_7142
DSC_7144
DSC_7153
Sunumlar ve Ödül Töreni

Sunumlar ve Ödül Töreni

bottom of page